"Ny Åkrogen" som surfspot.

AAWKs generalforsamling vedtog den 9. marts '06 at sige nej til et tilbud om en undersøgelse af mulige alternativer til klubbens planlagte placering. Da AAWK således har frabedt sig muligheden for (risikoen ved?) at blive klogere, kan man vælge at opfatte debatten om Ny Åkrogen som fremtidigt surfspot som lukket - i hvert fald i AAWK regi.

Når tiden trods alt vil blive set lidt an, inden siderne skrottes helt, er det fordi bekymringerne vedr. Ny Åkrogen som et fremtidigt  surfspot i høj grad stadig består blandt de surfere, som rent faktisk praktiserer sejlads fra området. I takt med at geografien indsnævres til området ud for det planlagte klubhus, vil udviklingen for mange af ”de praktiserende surfere” nok enten gå i retning af en individuel udsivning fra stedet – eller en mere organiseret udflytning til et alternativt sted. Hvis det sidste bliver resultatet, kan der måske stadig hentes lidt inspiration fra disse sider.

Vind og bundforhold:

Ny Åkrogen og Marinaen nø

- og en lille sammenligning.

Er windsurfing ved Åkrogen snart historie, eller ..

Er der en anden placeringsmulighed?

Marinaen:

Areal, ejendomsforhold

og forhold til windsurfing.

Bekymring vedr. Ny Åkrogen:

Henvendelse af 13. jan. '06

  til AAWKs bestyrelse.

Vind og bølger:

Generelt om området fra

Vejlby Hage til Skæring.

AAWKs generalforsamling, 9. marts '06:

Et kommenteret referat.

Marinaen:

Luftfoto.

Møde med medlemmer af Egå Sejlklub, 7.marts '07:

Oplæg med motivering og forslag.

Ny Åkrogen:

Hvor ligger "stenen" (pejling)?

Møde med medlemmer af Egå Sejlklub, 7.marts '07: Hovedpunkter og indtryk.

Ny Åkrogen:

Nye parkeringsareal i forhold til det gamle.

Ny Åkrogen og Marinaen nordøst:

Pro & kontra.

Behandling af forslag i Egå Sejlklub, 12. marts '07:

Kort motiveret forslag.

Ny Åkrogen:

De nye parkeringspladser.

Åkrogen - Marinaen:

Topografisk kort med

vanddybder m.v.

Egå Sejlklubs bestyrelsesmøde, 12. marts '07:

Et "pirat" referat.

Ny Åkrogen:

Lokalplan,kørsel, parkering m.v.

Marinaen:

Hvad ejer kommunen

omkring Marinaen?

Brev til AAWKs bestyrelse, 21 marts '07:

Tilbud om orientering m.v.

Ny Åkrogen:

Placering af offentlige toiletter, kiosk, opholdsrum

for buschauffører, klubhus for windsurfere, over-

dækkede spisesteder og arealer til ophold og leg.

Åkrogen - Marinaen:

Hvilke fredninger/beskyttelser er der?

Opdatering:

Opsummering, Påsken '07.

Åkrogen - Marinaen:

Luftfoto med antydning

af vanddybder m.v.

Hvad det offentlige ejer nord for Århus:

 Psyk. Hospital     Bellevue     Åkrogen     Marinaen

Skæring Skole     Skæring Hede     Studstrup

Opdatering:

Møde mellem AAWK og CS den 23. april '07.