Hvad har du lyst til?

 

Herunder følger en lille opremsning af kurser, ture og fortællinger,

som du måske vil være interesseret i. Detaljeringsgraden er med

vilje ikke særlig stor, da det bedste resultat som regel opnås efter

en indledende, uforpligtende snak - og det skal så være en

opfordring til at tage kontakt med mig for at lufte dine ønsker.

 

                       Kontakt: mail@peterman.dk

 

Kursus med overføringsværdi.

"Kursus med overføringsværdi" er en meget kluntet overskrift, som imidlertid trods alt beskriver indholdet bedre end øgenavne som "overlevelseskursus" eller "kanindræber-kursus".

Kursusformen går nemlig grundlæggende ikke først og fremmest ud på at praktisere overlevelses-teknikker i naturen. Selvom arbejdsopgaverne på et sådant kursus naturligvis vil være underlagt naturens luner - så er der netop tale om arbejdsopgaver. Og det vel at mærke arbejdsopgaver, der i deres oplæg, beskrivelse og evalueringsform har til formål at parallellisere til kursisternes arbejdsmæssige hverdag. Blandingen af eksotisk miljø, fremmedartede opgaver og problemstillinger kendt hjemmefra, er den cocktail, der sluttelig sender kursisterne hjem med ny inspiration og (forhåbentlig) ny erkendelse.

Målgruppen er primært personer, der til daglig arbejder sammen - selvom det dog bestemt også muligt at lave mere åbne kurser. Med hensyn til kursisternes fysiske habitus er kurserne principielt forudsætningsløse, idet "besværlighederne" jo i en vis forstand er manipulerede og derfor tillader stor differentiering.

Geografisk kan kurserne foregå alle steder med indslag af forholdsvis uberørt natur. Selvfølgelig vil mere eksotisk natur udenfor Danmark give et ekstra oplevelsesmæssigt pift - men rent kursusmæssigt er der afgjortt ingen grund til at drage udenfor landets grænser.

Det nødvendige grej kan være en kombination af kursisternes private udstyr og noget lejet fællesgrej - eller vi kan aftale at forlade os udelukkende på lejet grej. Det vigtige er, at kursisterne er tilnærmelsesvist stillet lige, når de tager fat på opgaverne.

Kursusformen behøver strengt taget ikke at bestå af et kontinuerligt forløb af forskellige opgaver. Sekvenser af kursusformen har også vist sig meget velegnede at indbygge i andre, mere traditionelle ("tale-") kurser. Mange sammenhænge kan eksemplificeres, og mange målsætninger kan trænes ved hjælp af enkeltstående, målrettede øvelser. Ofte vil det være meget gavnligt med et "pædagogisk temposkift", hvor man i en kortere periode afbryder det mere traditionelle kursus for at tage i felten og afprøve, hvad man netop har diskuteret i klasselokalet.

 

Fjeldtur.

Den ambitiøse fjeldtur er en vandretur i fjeldet med overnatning i telt og med mulighed for både tindebestigning og brætur. I den anden ende af skalaen kan fjeldturen have udgangspunkt i en basislejr (f. eks. omkring køretøjerne), hvorfra man kan tage på dagsture ind i fjeldet og op på tinderne eller bræerne.

Da besværlighederne på en fjeldtur jo altid er reelle (i modsætning til ture med arrangerede udfordringer), skal deltagerne have en vis fysisk form, ligesom gruppen af deltagere skal være rimeligt homogen.

En fjeldtur i mit regi er rent geografisk næsten synonymt med Jotunheimen - Norges højeste fjeldområde. Deraf følger blandt andet, at sæsonen strækker sig fra midt i juni til starten af oktober. Transporttiden til og fra Jotunheimen koster godt et døgn i begge ender.

Deltagere, der ønsker at trave rundt i fjeldet, må formodes ikke at være helt på bar bund med hensyn til personlig grej (ordentligt friluftstøj, vandrestøvler, sovepose, rygsæk m.v.). Men selvfølgelig - alt kan lånes eller lejes, og jeg kan fint være behjælpelig, hvis man ønsker at investere i godt udstyr. Mange råder efterhånden over fællesgrej som telte og køkkener, men ellers fikser jeg det.

En fjeldtur er ingen chartertur - dertil er kravene til forberedelse for store. Men heldigvis er forberedelser som informationssøgning, indlevelse og den personlige involvering også noget af det spændende og udfordringen ved en fjeldtur. Af samme årsag lægger jeg op til, at fjeldturen både forberedes interaktivt på nettet og ved nogle mere traditionelle møder.

 

UNO-kursus.

Med kraftigt lån fra ovenstående kursusform blev UNO-kurserne (UNO står for udfordring, natur, oplevelse) oprindelig "udviklet" som en alternativ lejrskolemodel af folk fra Årjus Skolevæsen.

 Et UNO-kursus er på overfladen meget lig et "kursus med overføringsværdi" - men mangler disse kursers afgørende præmis om analogier til "den virkelige verden" med de tilhørende evalueringer. De enkelte øvelser er derfor i højere grad tilrettelagt for kursisterne og har ikke samme karakter af arbejdsopgave. UNO-kurserne hviler i sig selv i den forstand, at formålet ikke umiddelbart ligger ud over at opleve i naturen, at lege med spændende teknikker og måske at flytte lidt på nogle personlige grænser. Det hindrer selvfølgelig ikke, at kurserne kan bruges i forskellige pædagigiske øjemed, samt at de fælles oplevelser naturligvis også vil have en afsmittende virkning på hverdagens hensyntagen og fællesskabsfølelse.

Da UNO-kurserne jo ikke har en stringent målsætning om, at alle opgaver i felten skal kunne opfattes til arbejdsopgaver, der kan relateres til hverdagen, kan målgruppen udvides til børn og unge mennesker. Men da de fysiske øvelser ikke basalt adskiller sig fra "kurser med overføringsværdi", er der ikke stor forskel på kravene til geografi og udstyr.

Hvis du har fantasi til at tænke "analogi-delen" ud, kan du få et mere indgående indblik i UNO-kursernes struktur ved at kikke lidt nærmere på "kurser med overføringsværdi" ovenfor. Derudover ...:

 

 

Lektioner og undervisningsforløb.

Naturligvis kan erfaringer fra utallige kurser og ture kondenseres til nogle generelle overvejelser og spørgsmål - samt til nogle mere specifikke og praktiske teknikker. Hvis du surfer lidt rundt på min ydmyge hjemmeside, vil du måske finde nogle emner, der passer til dig eller til dine elevers behov?

Mens emner som kursusstruktur, etik m.v. i forbindelse med "kurser med overføringsværdi" nok er mest relevant for voksne, kan mere håndgribelige emner om frilufsteknik eller indføring i fjeldverdenen også skabe lydhørhed hos børn og unge. I hvert fald har jeg erfaring for, at de førstnævnte emner kan interessere på højskole-niveau, mens de sidstnævnte emner også kan optage skole- og ungdomsskole-elever.

 

Oplevelsestur.

Her taler vi om en mere uforpligtende tematiseret tur i naturen, hvor man efter behov og aftale inddrager øvelser og opgaver, der egentlig hører under ovenstående kursusformer.

Forskellen på en oplevelsestur og en almindelig søndagstur er vel nærmest, at på en oplevelsestur bevæger man sig ikke blot gennem naturen - man bruger den også.

 

Billedfortællinger (dias m.v.).

Gennem mange år har jeg haft for vane at forevige mine oplevelser på dias. Det er således muligt at sammensætte forskellige billedserier, som - understøttet af forklaringer og fortællinger - kan blæses op på lærred af min gamle Leica-projektor.

Eksempler på billedfortællinger: