Billeder fra vinterfjeldture i Jotunheimen.

 

De udvalgte billeder giver først og fremmest et indblik i Jotunheimens storslåede natur og miljø på

den koldeste årstid. Og selvfølgelig fortæller billederne også lidt om, hvad man kan fordrive

tiden med i vinterfjeldet, og hvilke oplevelser først og fremmest H. C. Florian og jeg havde

på turene.

 

Men der kan faktisk også anlægges en anden vinkel på turene: Overskriften kunne

passende være "glade amatører i vinterfjeldet", hvor den tilsyneladende amatøragtige tilgang

dækkede over, at vi fra starten ikke nødvendigvis tændte på at søge oplysninger om, hvordan

man gør det "rigtigt". Tværtimod fandt vi det meget morsommere at rode rundt i processen

selv at produrere de grundlæggende antagelser, som derefter blev tilsat en stribe flabede (dumme) spørgsmål á la "... jamen, kunne man ikke ...? Vore vinterture fik derfor i svær grad karakter af "learning-by-doing", hvilket måske ikke var den smarteste måde at nå målet på - men i hvert fald den sjoveste!

Man kan sige, at turene faldt i 3 faser, som hver især havde deres fokus og løsninger.

                I første fase ("tesen") spillede vægten ingen rolle: Alt, hvad man overhovedet kunne tænkes at få brug for, skulle med.

                Dels for at opnå maksimal sikkerhed, dels for ikke at gå glip af

                muligheder for eventyr.

 

I anden fase ("antitesen") svingede vi - belært af

erfaringerne - over i den modsatte grøft og blev meget vægt-fikserede. Og det var paradoksalt nok af næsten samme grund som tidligere - nemlig for at opnå maksimal sikkerhed og fleksibilitet.

I tredje fase ("syntesen") havde vi ligesom afprøvet ydergrænserne og søgte et anvendeligt kompromis, der både gav sikkerhed og eventyr. Det gjorde vi imidlertid ikke ved blot at blande kortene på en ny måde - men også ved at eksperimentere og finde frem til nogle mere utraditionelle løsninger.

 

 

Skema over udviklingen i vores vinterfjelds-tilgang.

 

Udvalgte billeder fra første fase,   side 1

-                                           ,   side 2

-                                           ,   rute

Udvalgte billeder fra anden fase,  side 1

-                                            ,  side 2

 

Udvalgte billeder fra tredje fase,   side 1

-                                           ,   side 2

-                                           ,   side 3

     Videoklip fra 1988-turen (dvs. turen beskrevet under "tredje fase, side 2").

Dias-show: Stemningsbilleder fra vinterturene i Jotunheimen 1983-89.

                       Lille rettelse: Første tur i dias-showet benævnes "1984-turen", men skulle rettelig være "1983-turen".