Kurser med over-

føringsværdi

&

Uno-kurser.

 

Indrømmet - overskriften er

mildest talt noget ubehjælpsom.

Men det er den gængse be- nævnelse ("overlevelseskurser") nu også!

Den korte oversættelse er, at det er en form for kursus-virksomhed, der foregår i naturen.

Men mens UNO-kurserne stort set opfatter kursus-aktiviteterne som målet i sig selv, sigter "kurser med overføringsværdi" primært på at skabe analogier til

kursisternes (arbejdsmæssige)

hverdag.

 

Materialet dækker dels

forberedelse af kursisterne,

dels skriftlige arbejdsopgaver

i felten. En del dokumenter 

- specielt i kolonnen til højre -

er dog lavet med henblik på 

diskussion og undervisning

 i kursusformerne (f. eks. på

på højskoler).

Eksempler på øvelser, opgaver og  instruktioner.

Kursusgrundlag,

forberedelse af kursister

og planlægning.

Hvis du skulle komme på den tanke at kopiere nogle af dokumenterne, skal 

du vide, at de aldrig kan stå alene. Selvom skriftlighed oftest vil være at

foretrække ud fra en tilbagemeldings-mæssig betragtning, skal opgaverne

altid udleveres med mundtlige kommentarer (og overvåges!). Følgelig kan jeg

naturligvis ikke tage ansvar for evt. brug af materialet.

Kursus-opbygning,

illustration

Forberedelse af

kursistet - uden

at afsløre

Kompasset

Koordinat-

systemet

Oplæg til

tilbagemelding,

støttepapir

Opkvejling og

transport af tov

Råbåndsknob

Selvmotivering,

naiv illustration

Prusik knude

(klemknude)

Slynge ved hjælp

af fiskeknuder

Liste med fokus-

punkter (til brug

ved tilbagemelding)

Ettovs bro,

konstruktion &

traversering

Totovs bro,

konstruktion &

traversering

Instruktørers

funktion ved

tilbagemelding

Spilleregler,

tovbro-opgave

Tripel pælestik

(opstramningsløkke)

Overvejelser

om "drejebog"

Dobbelt halvstik

om egen part

Brystsele

Eksempel på

drejebog

(kort tur)

Intro.

Båretransport

(over tovbro)

Overgang,

"forræderisk

terræn"

Kursusetik.

Nærmere beskrivelse

af "kurser med

overføringsværdi"

Siddesele

(kort tov)

Siddesele

(kort tov),

forklaring

Kobling mellem kursus

og hverdag,

støttepapir

Distinktion: Kurser m/

overføringsværdi &

UNO-kurser

Siddesele

(langt tov)

Siddesele

(langt tov),

forklaring

Oplæg om

kursus-etik,

støttepapir

Kursuslivet,

et par billeder

Rappel,

forankring,

sikring m.v.

Rappel,

forklaring

Ditto, lidt udvidet

Det søde instruk-

tør-liv, et par

billeder

Redningsøvelse

("bårerappel")

Spilleregler m.v.,

redningsøvelse

Overføringsværdi

kontra naturoplevelse,

støttepapir

Kommunikations-

øvelse (simpel udg.)

Kommunikations-

øvelse, geografisk

eksempel

Kursusfeltet,

afgrænsning

og hensyn (ill.)

Kommunikations-

øvelse, oplæg

til tilbagemelding

Tilbagemeldings-

opgave

Kursusfeltet, oplæg

til diskussion,

støttepapir