Arkiv.

Materiale, der tidligere har haft en mere fremtrædende placering på siden, men som ikke længere vedligeholdes.

 
   Kurser med overføringsværdi ("overlevel-
  seskurser") & UNO-kurser ...
 
   Kursusstruktur, planlægning, etik, overskrifter, 
   øvelser, opgaver, instruktioner ... 

Hvad har du lyst til?

Kursus med overføringsværdi (overlevelseskursus)

UNO kursus eler oplevelsestur

Fjeldtur

Lysbilled-fortællinger

Lektioner, undervisningsforløb

 
 
  Cykel, kayak og snowboard.
 
   Lidt information og meget billed- og video-stof 
   om cykling, kayaking og snowboarding.