<<                                                                                             x                                                                                                >>


 


Sådan ta'r Store Bukkeholstind sig ud fra den nordligste Midtre Tverrbottind. Bag Bukkehols-ryggen dukker Styggehø op - og her ses det tydeligt, at tindens højeste punkt (2213 m) ikke ligger, hvor man skulle tro, når Styggehø betragtes fra Visdalen/Spiterstulen.