Hvilket grej bruger man - eller oplæg til investeringsplan ...

 

Når man bli'r pånødet et katalog af den lokale surfshop, eller når snakken går på stranden mellem ligesindede, drives drømmene om nyt grej ofte på himmelflugt. Nu kan det jo ikke være et mål i sig selv at skyde alle drømme ned, men hvis man trods alt har behov for at komme ned på jorden igen, kan det være en god ide at kikke lidt på, hvilket grej man rent faktisk bruger mest.

 

Herunder følger en opstilling over, hvilket grej en typisk østkyst sejler har slidt mest på i de sidste godt 10 år. Præmissen for bemeldte har altid været, at man skal ha' grej til at dække (næsten) alle forhold - fra den svageste planingsvind til hinsides de 20 m/s. Selvfølgelig har specielle forhold grebet forstyrrende ind de forskellige år (specielt vindfattige/vindrige år, længere skadespauser, enkelte isvintre ... osv.), men statistikken kan alligevel gi' et forholdsvis realistisk billede af, hvilket grej man rationelt bør smide flest kroner efter, hvis det drejer sig om at komme mest muligt på vandet.

 

Statistikken gi'r (forhåbentlig) sig selv: I venstre kolonne ses årstallene og hvor mange timer på vandet, det blev til de pågældende år. Til højre for timetallet et dette opdelt i procenter, alt efter om der har været tale om "let vinds -", "mellem vinds -" eller "hård vinds grej". For at man kan tjekke, hvad der menes med denne opdeling, er der i de forskellige kategorier nævnt, hvilket grej, der har været anvendt de forskellige år. Som pedanten vil opdage, har der været mindre variationer i det grej, de forskellige kategorier har indeholdt fra år til år - men windsurfingen har unægteligt også været igennem noget af en udvikling i perioden.

 

Let vinds grej

Mellem vinds grej

Hård vinds grej

Board Sejl Board Sejl Board Sejl
             
1997            
198.5 timer 67% 11% 22%
  AHD 295 NP VX2 7.8 Thommen 285 NP VX 6.8 M. Electron 263 UP Race 6.3
      Thommen 275 NP VX2 6.8 Fan. Gecko 265 NP VX2 5.9
      Bic 282 CS     UP Race 5.0
            Gaastra HW 4.0
             
1998            
282.5 timer 56% 27% 17%
  AHD 295 NP VX2 7.8 Bic 282 CS NP VX 6.8 Fan. Gecko 265 UP Race 6.3
  Bic Vivace 299 NP Z1 8.3   North IQ 6.8   NP VX3 5.9
  North Sh. 280         UP Race 5.0
            NP MPR 4.7
            Gaastra HW 4.0
             
1999            
208.5 timer 63% 25% 12%
  North Sh. 280 NP Z1 8.3 Bic 282 CS North IQ 6.8 Fan. Hawk 266 NP VX3 5.9
  AHD 310 North IQ 9.0 F2 280 II   F2 Wave 254 Gaastra HW 4.0
  RRD Lucky Stp. North IQ 7.8 Bic Vivace 279   RRD Cult 255 NP NR 5.4
    NP RX1 8.8        
    NP Z1 7.8        
             
2000            
195.5 timer 45% 43% 12%
  RRD Lucky Stp. NP RX1 8.8 Bic Vivace 279 North IQ 6.8 RRD Cult 255 NP NR 5.4
  Fan. Falcon 75 G. Nitro 9.8 AHD 295 NP Z1 7.8   NP MPR 4.7
    NP RX1 9.9   NP Z1 6.6   Gaastra HW 4.0
        NP Z1 5.9    
             
2001            
120 timer 59% 26% 15%
  Fan. Falcon 75 NP RX1 9.9 AHD 295 NP Z1 7.8 RRD Cult 255 NP NR 5.4
  Bic FW 1.2 NP RX1 8.8 Bic Vivace 279 NP Z1 6.6 Tiga FC 57 NP MPR 4.7
  Bic FW 1.3 NP RX2 9.9   NP Z1 5.9   G. Grind 5.4 '01
    G. Nitro 1 9.8       G. Grind 4.5 '01
    G. Nitro 2 9.8        
             
2002            
155 timer 66% 7% 27%
  Bic FW 1.3 G. Nitro 2 9.8 Bic Vivace 279 NP Z1 6.6 Tiga FC 57 G. Grind 5.4 '01
  Starboard 186 NP RX1 8.8   G. Nitro 2 6.3   G. Grind 4.5 '01
  Bic FW 1.4 G. Nitro 2 10.9        
    G. Nitro 2 9.3        
             
2003            
145.5 timer 62% 17% 21%
  Bic FW 1.4 G. Nit. 2.5 10.9 Bic Vivace 279 G. Nitro 2 6.3 Tiga FC 57 G. Grind 5.4 '01
  Starboard 147 G. Nitro 4 11.5 Tiga Flash 62 NP RS3 6.7   G. Grind 4.5 '01
    G. Nitro 3 9.3       G. Grind 5.4 '03
            G. Grind 4.5 '03
             
2004            
132.5 timer 49% 31% 20%
  Starboard 158 NP RS4 10.7 Tiga Flash 62 NP RS3 6.7 Tiga FC 57 G. Grind 5.4 '03
      SB Hypers. 105 NP RS4 7.2   G. Grind 4.5 '03
      Bic Blast 62 NP RS4 6.2    
             
2005            
159 timer 72% 20% 8%
  Starboard 159 NP RS4 10.7 Bic Blast 62 NP RS4 7.2 Tiga FC 57 G. Grind 5.4 '03
    G. Neutron 11.0       G. Grind 4.5 '03
    NP RS3 11.0        
             
2006            
110 timer 68% 24% 8%
  F2 FX IV NP RS3 11.0 Bic Blast 62 NP RS4 7.2 Tiga FC 57 G. Grind 5.4 '03
    No. Warp 11.0 F2 SX M 106     G. Grind 4.5 '03
             
2007            
130.5 timer 48% 38% 14%
  Starboard 161 No. Warp 11.0 F2 SX M 106 NP RS4 7.2 Tiga FC 57 G. Grind 5.4 '03
    NP RSR 11.0 Tabou Mant. 74 NP RSR 8.4 Tabou Rocket 95 G. Grind 4.5 '03
        NP RSS 7.2   NP Search 5.4
            MS Switch 4.8
            MS Switch 5.6
            NP RSS 6.2