<<                                                                                             x                                                                                                >>


 


Det er ikke just tindrende klart, men alligevel er der flot udsigt mod vest-sydvest. Fra venstre stikker Storebjørn med den opsprukne Bjørnebreen toppen op i skyerne. Derefter følger Veslebjørn (vesle betyder "lille"), der er adskilt fra Saksa ved Bjørneskardet. Ude til højre følger Kniven, inden Store Smørstabbtind afslutter billedet.

Det underlige træ-skilt i forgrunden ser man reminiscenser af på en del tinder i Jotunheimen. Så vidt jeg ved, er de sat op for rigtig mange år siden for at kunne skyde sig ind på tindernes højde og placering ved hjælp af trigonometriske målinger.