Gældende i Tyskland - og måske i Danmark?

 

Her er et lille interessant interview (fra "surf" mag. nr. 8, aug. 2013) med en retslærd tysker.

 

 

 

  

 

Uden at være en ørn udi det tyske sprog, kan i hvert fald 2 spørgsmål/svar umiddelbart være interessante for de af os, der af og til brækker master.

 

1.

Ud for den røde markering omtales problemet med, at en knækket mast meget ofte også medfører et ødelagt sejl. Efter lidt tøven forstår jeg doktorens (hvorfor kalder alle tyskere, der gerne vil være lidt ved musikken, sig for "doktor"?) svar sådan, at maste-producenten også skal hæfte for følgeskader (på f. eks. sejlet) af et maste-brud; jeg går ud fra, at "getragen werden" er møntet på producenten(?).

 

Gælder det også i Danmark? Er vi koblet op på samme regler via EU? Og hvis ikke - kan vi komme ind under de samme regler, hvis vi køber udstyr i Tyskland - eller hvis vi køber tysk produceret udstyr?

 

2.

Ud for den blå markering behandles spørgsmålet om, hvordan en maste-producent/et maste-brand skal forholde sig, når det viser sig, at en sending master er fejlbehæftede. Mens nogle producenter/brands vælger at lade masterne brække, inden man erstatter med en ny mast (selvfølgelig med et gustent håb om at masterne bliver brugt så lidt, at garanti-perioden udløber uden "uheld"), vælger andre producenter/brands aktivt at hjemkalde masterne fra forbrugerne og erstatte dem med nye.

 

For nylig har der været problemer med nogle sendinger fra den italienske producent "Italica", der bl. a. er leverandør til bl. a. Gun Sails og til North Sails. Gun Sails hjemkaldte masterne, mens North Sails valgte at lade de defekte master knække, inden man foretog sig noget. Som North skrev: ”We cannot replace a mast before it is broken. Please note not every Platinum mast is breaking because of a low serial number. Thanks for understanding.”

 

Hvor man som North-sejler (som ved alle andre mærker) indtil nu har måttet acceptere, at der er en risiko for, at masterne knækker, må man nu slå sig til tåls med, at der måske er en chance for, at masterne holder.

Vi ved alle, hvad der er den ansvarlige tilgang til problemet (Guns Sails'). Og nu har vi jo så doktorens ord for, at i Tyskland trækker jura og moral i samme retning.

 

Igen: Gælder det også Danmark?