April 2018. 

 

Endnu en modificering af et halvgammelt board.              

 

 

   

 

  

JP-Australia Slalom Pro 80 2015.

 

 

Så er der dukket et "nyt" slalom board op, som trænger til en kærlig hånd. Prisen var manérlig, og hvad bedre er: Boardet er designmæssigt så langt fra dagens standard, at det sandsynligvis kun kan gøres konkurrencedygtigt (målt med iSonic standard), hvis det udsættes for hammer og mejsel. To fluer med ét smæk: Et board med et potentiale, der kun kan forløses med en kombination af tankespind, manuelt arbejde og lidt held. Sådan helt privat: Er der noget bedre end med lidt kreativitet og knofedt at gøre sig fortjent til at kunne konkurrere på næsten lige fod med folk, der har "snydt" sig til deres konkurrencedygtighed på vandet ved at kikke dybt i fruens husholdningspung?

 

Boardet er en JP-Australia Slalom Pro 80 fra 2015. Et kik på JP's ikke specielt informative hjemmesides arkiv røber, at Slalom Pro 80 fra 2015 sandsynligvis har sine aner fra Slalom Pro 80 fra 2013. Og heldigvis indgik Slalom Pro 80 i Planchemags 2013 test af 80-82 cm brede slalom boards. Her blev boardet vurderet i forhold til Fanatic Slalom 132, RRD X-Fire V5 122, Starboard iSonic Carbon 117 og Tabou Manta Pro Team 81 fra samme år.

 

Planchemags vurdering af Slalom Pro 80'eren var ikke nådig! Selv efter 2013 standard var Slalom Pro'en en gammeldags sag. I parantes bemærket: Det har JP's slalomboards historisk set altid været; det var faktisk først fra 2016, da JP-designer Gnigler begyndte at plagiere konkurrerende mærkers design (specielt i hækken), at JP Slalom blev værd at overveje (se f. eks. det tyske "surf" magasins 2016-test af 80-83 cm brede slalom boards).

 

På Planchemag-testens skematiske sammenligningsside (http://peterman.dk/windsurf-mag-dk-1200-slalomboards-117-132-05.htm) fremgår det, at JP Slalom 80 i 2013 blev vurderet til at være godmodigt, til at have fin kontrol og til at gå godt i chop. Men boardet skrabede bunden i tidlig planing og i speed i mellemste og øvre vindområde. Specielt m.h.t. speed i mellemste vindområde var boardet med afstand det dårligste.

 

Testen sætter også et par uddybende ord på JP Slalom 80's performance (http://peterman.dk/windsurf-mag-dk-1200-slalomboards-117-132-02.htm). Indledningsvis hæfter Planchemag sig ved boardets klassiske/gammeldags design (testens længste, tykkeste og smalleste board, ingen forsænkning af mastesporet, bred hæk med ganske ordinære cut-outs etc.). Lidt inde i teksten går Planchemag endnu mere til stålet. Bl. a. siges det, at boardet føles tungt og trægt og har dårlig acceleration. Specielt noterer man, at sejleren skal trykke voldsomt med bageste ben for at løfte boardet fri af vandet. Ellers er JP Slalom 80 letsejlet - men taber på speed, ligesom det kun kan jibes i store buer ("liniære buer!").

 

Som det forståes af Planchemags bedømmelse, trænger min JP Slalom 80 til en kærlig hånd, sådan at det sejler hurtigere og højere på vandet, samtidig med at det gerne må kunne jibe lidt bedre. I processen for at forbedre disse egenskaber er der tilsyneladende råd til at give køb på lidt kontrol, som boardet jo angiveligt har masser af; som bekendt kan kontrol være vanskedlig at forene med tidlig planing, acceleration og speed. Af primært æstetiske grunde kan man evt. også overveje at fjerne 8-10 cm af den lange snude, hvis boardets scoop ellers vurderes at tillade det.

 

Men det er naturligvis først og fremmest hækken, der skal arbejdes med. I stedet for at modificere hækken udelukkende pr. intuition vil jeg til en forandring forsøge at plagiere første del af cut-out'et/udskæringen ("niveau 1") fra et board, der er kendt for god performance. Med "niveau 1" mener jeg den del af udskæringen, der går fra boardets bund til 1 cm dybde - og som altså definerer hækkens anlægsflade i kontrolleret planingsfart. I og med at min JP Slalom er født med cut-outs i 2 cm dybde, giver det mulighed for senere at fin-justere cut-outs i det, som man kunne kalde "niveau 2". Denne sidste justering vil jeg til gengæld lade styre af lidt hjemmegjort tankespind.

 

I mangel af et fysisk board at kopiere hækken efter fandt jeg i en tysk test ("surf" nr. 5, maj 2016) et billeder af de konkurrerende 80-82 cm brede slalom boards. De performance-egenskaber, jeg prioriter, blev iflg. testen bedst opfyldt af Starboard iSonic 124. Billedet af boardet blev scannet ind og blev forstørret i Photoshop - og med udgangspunkt i boards'enes kendte længder, var det ikke vanskeligt at regne sig frem til, hvor mange pixels, der gik på en cm. iSonic'ens bageste anlægsflade blev derefter "målt" op i bredden fra hækken til 60 cm fra hækken i 2 cm intervaller.

 

Belært af erfaringen fra bl. a. den modificerede Techno Pro 74 (http://peterman.dk/windsurf-tail-modificering-1000.html) ser jeg generelt ikke den store nødvendighed i 2 cm dybe cut-outs. I planende fart synes de områder i cut-outs, der er forsænket 1 cm i boardet, ikke at ha' nævneværdig kontakt med vandet. Kun når boardet sejler i fortrængerfart, når det "stejler" ukontrollérbart og i jibes, kommer de dybere områder af cut-outs i kontakt med vandet. De to første forhold er af det gode: I fortrængerfart vil kun lidt forsænkede cut-outs kontakt med vandet tvinge boardet højere op, og samme "grunde" cut-outs  vil tvinge et board i gang med tail-walking ned igen. Men det sidste er skidt i den forstand, at endnu dybere cut-outs sandsynligvis vil tillade boardet at jibe snævrere.

 

Som konsekvens heraf vil jeg uddybe (til 2 cm) i den del af cut-outs, der må antages at yde mest vandmodstand under jibes. I praksis vil det sige, at de 1 cm dybe cut-outs vil blive uddybet til 2 cm cut-outs på områder, der vil gøre at hækken mere strømlinet under jibes. Men selvfølgelig strømlinet med det forbehold, at skarpe vinkler stadig er at foretrække fremfor bløde buer for at undgå klistrende (laminare) vandstrømme.

 

Herunder et par billeder af proces og resultatet.

 

  

 

  

Klik på billedet for at forstørre.  

 

Efter lidt arbejde i Photoshop med et indscannet billede af hækken på en Starboard iSonic 124 (se nærmere i teksten) er der linet op til at fjerne materiale ned i 1 cm dybde.

  

 

 

 

Klik på billedet for at forstørre.

  

Materiale er fjernet ned i 1 cm dybde. Næste punkt på programmet bli'r at fjerne materiale ned i 2 cm dybde - altså i niveau med de oprindelige (røde) cut-outs.

  

    

  

  

 Klik på billedet for at forstørre.

  

Det fædige resultat med cut-outs i 2 niveauer (1 cm dybde og 2 cm dybde).

  

Omridset af bunden (grå farve) markerer anlægsfladen mod vandet i kontrolleret planingsfart.

  

Overgangen mellem niveau 1 (1 cm dybde) og niveau 2 (2 cm dybde) har fået form med tanke på at kunne jibe forholdsvis snævert.

  

 

 

 Klik på billedet for at forstørre

  

Sluttelig er der er hakket ca. 10 cm af snuden. Formodentlig har det minimal betydning for boardets performance - men forhåbentlig får det lidt betydning for pilotens fornemmelse af at sejle på et moderne board. Og hvem ved - måske vil den øgede selvfølelse skærpe piloten til at få det lidt mere ud af boardet?

 

Undersiden af snuden er løftet lidt op, sådan at boardets scoop er uændret.

    

 

 

 

 

  

Forhåbentlig inden alt for længe vil en vurdering af af boardets egenskaber følge her: