Referat fra en praksis-undersøgelse af forskellige maste-spørgsmål.

 

Efteråret 2013.

 

 

 

Ét er, hvad man kan tænke sig til. F. eks. at en mast med en lang forlænger, nødvendigvis MÅ være relativt blødere end en længere mast med en knapt så lang forlænger. Eller at en mast med et stort indhold af kul nødvendigvis MÅ ha' en hurtigere aktion end en mast med et lavere indhold af kul, alene fordi sidstnævnte MÅ være trægere p.g.a. større godstykkelse. Osv., osv. Altsammen noget vi kan tænke os til og regne ud.

 

Men hvad er virkeligheden, når teorierne efterprøves i praksis. Er forskellene nu så store, eller ...?

 

I det tyske "surf" magasin har man i oktober-udgaven (nr. 10, 2013) ladet sine testere efterprøve nogle af mastespørgsmålene på vandet. Det er ikke en altomfattende empirisk test, der svarer éntydigt på spørgsmålene, men de forskellige cases gi'r dog nogle fingerpeg. Her er nogle af tyskernes spørgsmål og konklusioner:

 

 

 

Kan man mærke forskel på at stoppe en 35%, en 75% og en 100% SDM 460 cm mast op i sejlet?

 

Første setup:

 

En Gaastra Cosmic 7.5 kvm. (6 sejlpindes freeridesejl med 2 cambere) rigget med en Gaastra 75% SDM 460 cm mast og en Gaastra 100% SDM 460 cm mast.

 

Konklusioner:

 

Subjektivt gav 100% masten måske sejlet lidt bedre handling og acceleration, men ved "mod-hinanden" testsejladserne kunne der næppe ses nogen forskel.

 

Andet setup:

 

En North E_Type 7.3 kvm. (Norths 2014 freeridesejl med 6 sejlpinde og uden cambere) rigget med en North Red (35%) SDM 460 cm mast, en North Gold (75%) SDM 460 cm mast og en North Platinum (100%) SDM 460 cm mast.

 

Konklusioner:

 

Der var meget lille følelig forskel på vandet mellem 75% masten og 100% masten. MÅSKE gjorde 75% Gold masten sejlet lidt mindre nervøst i marginal vind, mens 100% Platinum masten MÅSKE gjorde sejlet en anelse mere levende ("adræt") i meget vind. De meget, meget små forskelle kunne imidlertid lige så godt skyldes små unøjagtigheder i trimmet ...

 

35% Red masten føltes tungere og mindre "adræt" at sejle med, men i praksis mistede man så godt som intet i performance-disciplinerne planing, speed og kontrollérbarhed.

 

Bemærkninger:

 

Magasinet peger på, at kulindholdet i master er vigtigere for performance, jo længere masterne er. Der ville altså sandsynligvis have været lidt større forskel, hvis man havde testet 490 cm eller 520 cm master mod hinanden.

 

 

 

Går det an at stoppe en lang forlænger op i en for kort mast, uden at det går voldsomt ud over performance?

 

Setup.

 

En Neil Pryde Hornet 8.2 kvm. - et freeridesejl med 6 sejlpinde og 2 cambere - anbefales rigget med en 490 cm mast med forlængeren sat på 20 cm (forliget er på 5,09 meter). Denne kombination testes mod en Hornet 8.2 rigget med en 460 cm mast med 40 cm Extender plus en forlænger sat på 10 cm-mærket.

 

Konklusioner:

 

Den forlængede kombination gjorde sejlet fladere og blødere, og noget bundtræk forsvandt. Der var dog stadig nok træk i sejlet, og det lå komfortabelt, stabilt og neutralt i hænderne - specielt i let- og middelvind.

 

Kombinationen var OK for sejlere under 80-85 kg, men for tungere sejlere var det mest en nødløsning.

 

Bemærkninger:

 

Magasinet har tilsyneladende anvendt en NP X100 (100%) SDM 460 cm mast til forsøget. Iflg. de specifikationer, man har målt sig til (på Saillofts værksted), har masten en IMCS stivhed på 23,6 og en IMCS bøjningskurve på 19,2. Hvis tallene er rigtige, har vi i udgangspunktet en temmelig blød mast med en nærmest sygelig Flex Top kurve (magasinet angiver, at kurven er Constant Flex!?). Med de tal kan konklusionen ikke undre; med en lidt mere normal 460 cm mast ville resultatet sandsynligvis være mindre tydeligt.

 

 

 

Hvor meget ændres sejlets performance, hvis man erstatter en SDM mast med en RDM mast i et 7.5 kvm. sejl?

 

Setup:

 

En Sailloft Cross 7.5 kvm. - et 6 sejlpindes freeridesejl uden cambere - rigget med en Sailloft 100% Redline SDM 460 cm mast (den anbefalede), en Sailloft 100% Redline RDM 460 cm mast og en Sailloft 75% Blueline RDM 460 cm mast.

 

Konklusioner:

 

Med den anbefalede SDM mast planede sejlet hurtigt op og føltes direkte og fungerede i et stort vindområde. Og med 100% RDM masten ændredes performance meget lidt, mens komforten måske endda forbedredes en anelse, idet sejlet føltes en tand mere "dæmpet" og "adræt". At der teoretisk burde være lidt mastelomme-materiale "til overs" med deraf følgende mere profil i sejlet, kunne ikke mærkes i praksis.

 

Med 75% masten var det en anden sag, idet sejlet nu føltes temmelig blødt og "svømmende". Målingerne fortæller, at 75% Blueline RDM masten i udgangspunktet er meget blødere end de to 100% master (altså både SDM og RDM masten). Den mindre stivhed får skylden for den dårligere performance - ikke at masten i sig selv er af RDM-typen.

 

Så altså: Selv ved sejlstørrelser op til 7.5 kvm. kan SDM-master erstattes af RDM-master - hvis altså masternes stivhed ligger tæt på hinanden.

 

Bemærkninger:

 

Magasinet påpeger, at kan være vanskeligt at producere en 75% RDM mast med samme stivhed som en 100% RDM mast. Der er altså al mulig grund til at tjekke stivheden, hvis man har en 75% RDM mast på ønskesedlen.

 

Vi taler jo om et camberløst test-sejl. Var en RDM-mast blevet stoppet op i et camber-sejl, der anbefales med en SDM-mast, ville der nok opstå problemer med at få camberne til at ligge an mod masten.