Beregning af bræt-volumen (udviklet empirisk):

 

1. Mål brættets største tykkelse.

 

2. Mål brættets omkreds med 20 cm's intervaller (dog startende 10 cm fra hækken).

    Hver omkreds sættes ind i formlen: Omkreds/221*20*(brættets største tykkelse/13) - og resultatet noteres.

 

3. Summen af de til hver omkreds-måling hørende resultater giver brættets volumen i liter.