Et vacuum, der er ved at blive fyldt ud.

 

Tysk magasin-test af "illegale" boards med bredder mellem 85 cm og 100 cm.

(Juli 2014).

 

 

Markedet bestemmer: Hvis vi føler behov for noget, bli'r det lynhurtigt tilgængeligt. Men hvem styrer behovene? I princippet os, kunderne/køberne - men hvoraf udspringer vore behov? Sidder vi i hvert vores lille lønkammer og udtænker - sådan helt autonomt - hvad vi egentlig har af behov?

 

Sagen er nok, at vi almindeligvis som minimum henter inspiration, inden vi føler et behov. Og nogle gange kan inspirationen være stærkt påvirket af et regelværk, som vi faktisk burde være os uvedkommende.

 

Hvis vi f. eks. ser på vore præferencer m.h.t. windsurf boards, henter rigtig mange af os inspiration fra brochurer og andre medier, hvor sponsorerede sejlere gi'r den gas og viser, hvad man kan, hvis man øver sig nok og har talent.

 

Nogle windsurf aktiviteter er så specialiserede, at vi (eller de fleste af os) ser på dem som flot artisteri, der har ret lille relevans for os personligt. Bølgesejlads, freestyle og speedsejlads kunne være eksempler. Andre windsurf aktiviteter ligger umiddelbart tættere på vores formåen, ligesom de ofte finder sted i miljøer, der ligner de spots, hvor vi selv dyrker vores lidenskab.

 

Windsurf discipliner som "formula" og "slalom" ligger for de fleste af os forholdsvis tæt på, hvad vi besøger vore lokale spots for at dyrke. Ikke at vi kan måle os med de "rigtige" udøvere - slet ikke. Men måske snarere det, at sejlads, der LIGNER noget formula-agtigt eller slalom-agtigt, lidt smånaivt opfattes som liggende inden for vore muligheder.

 

Og her kommer så inspirationen m.h.t. boards ind som en hæmsko: Regelværket for formula boards (under ISF) taler om max. 12.5 m sejl, max. 70 cm finne og max. 100 cm brede boards; i praksis en bredde, som ALLE formula boards bli'r nødt til at lægge sig på for at være konkurrencedygtige på de ret specielle formula-baner. Og når det gælder slalom boards (under IFCA) er begrænsningen (bl. a.) max. 10.0 m sejl, max. 60 cm finner og max. 85 cm brede boards.

 

Sandsynligvis fordi windsurf-industrien (sikkert med rette) mener, at vi i stor udstrækning henter vores inspiration fra formula og slalom (med hvert deres begrænsende regelsæt), har det indtil for nylig været meget småt med boards med en bredde, der rammer ned i "ingenmandsland" mellem de to klasser. Boards på mellem 85 cm bredde og 100 cm bredde har været en mangelvare - men vel at mærke en mangelvare, som vi stort set ikke har erkendt.

 

Langsomt er der imidlertid ved at komme gang i en diskussion af, om ikke det forbudte område trods alt er for hæmmende for specielt slalom sejladserne under PWA (se f. eks. denne tråd på Starboards forum: http://www.star-board-windsurfing.com/forum/showthread.php?t=17208), og board-producenterne er nu så småt ved at fylde hullet på de sølle 15 cm ud.

 

Men hvor relevant er de 15 cm for os? Og med "os" mener jeg den store gruppe af windsurfere, der "bare ta'r på vandet for at ha' det sjovt" - men som trods alt ikke synes, at det er HELT uinteressant med tidlig opplaning, fart og kontrol/"omgængelighed".

 

Det tyske windsurf magasin "surf" kikkede i deres 7/2004 udgave fra 17. juni '14 nærmere på boards fra det breddemæssige ingenmandsland.

 

Testen blev afviklet på den måde, at man samlede 6 boards med en "forbudt" bredde plus 2 "legitime" reference-boards (et 85 cm bredt slalom board og et 100 cm bredt formula board) og lavede sammenlignende sejladser med 2 sejl-modeller: Gaastra Cosmic 8.5 og Neil Pryde H2 Racing 9.3.

 

De boards, hvor der følger finner med i prisen, blev fortrinsvis testet med disse. Det drejer sig om JP SLW 92 V165 med en 56 cm finne, Lorch Bird 179 med en 54 cm finne, Starboard Ultrasonic 147 med en 58 cm finne og Tabou Speedster 89 LTD med en 52 cm finne. De boards, hvor der ikke følger finner med i prisen (Fanatic Falcon Slalom 152 og RRD X-Fire LW 150 LTD), blev fortrinsvis testet med den 52 cm T-Lab finne, der følger med Tabou Speedster 89 LTD.

 

 

Testen resulterede bl. a. i følgende generelle "læresætninger":

 

 

1. Jo bredere board, jo højere skal bommen placeres for at få udbytte af boardets egenskaber. Placerer man ikke bommen højt, får man ingen glæde af brede boards specielle egenskaber.

 

 

2. Et board med lang planingsflade (JP og Lorch) tillader passiv opplaning - men boardet går tidligere i stå i vindhullerne. Hvis man ikke beflitter sig med at pumpe, er testens tidligst planende board Lorch, tæt efterfulgt af JP og Starboard.

 

Kort/bred planingsflade (reference-boardet Exocet, Tabou, RRD og Fanatic) kræver mere aktiv opplaning (pumping) - men boardet kører bedre gennem vindhullerne. Korte/brede boards er generelt også hurtigere - for den gode sejler.

 

Starboard står som antydet med et ben i begge lejre.

 

 

 

For at ha' en målestok for de testede boards' egenskaber lod man som sagt et "legalt" 100 cm bredt formula board og et "legalt" 85 cm bredt slalom board indramme testen. Her først en opsummering af egenskaberne for disse boards:

 

 

Slalom board, her en Exocet RS 6.5.

85 cm bredt, 138 liter.

Egnet til (0-5 points):

Freeride:  0

Freerace: 3

Race:      5

 

Er faktisk kun egnet til planing, da den tynde næse gi'r problemer ved fortrænger-fart. Det er ikke et typisk tidligt planende board, men et board, der kræver pumping, foretrækker et stift racesejl og helst skal sejles ned ad bakke og for halvvind. Med passende vind opnår man så til gengæld bedste topfart.

 

 

Formula board, her en Gaastra Vapor 2.

100 cm bredt, godt 170 liter.

Egnet til (0-5 points):

Freeride:  0

Freerace: 0

Race:      5

 

Det klart tidligst planende board, som også er det hurtigste på vandet op til 6-7 m/sek. Meget vanskeligt at komme i stropperne og meget besværligt at jibe. Bommen skal sættes så højt på masten, at det kan være problematisk at få krogen i trapezlinerne. Boardet er utroligt vanskeligt at sejle ned ad bakke - og når vinden ta'r til, kan også halvvindssejlads gi' problemer.

 

 

 

Vurdering af de testede boards med bredder mellem 85 cm og 100 cm.

 

 

Fanatic Falcon Slalom 152.

90 cm bredt, 152 liter.

Bedst egnet til (0-5 points):

Freeride:  1

Freerace: 5

Race:      4

 

Planer tidligt ved en passiv sejlstil - men foretrækker aktiv pumping. Med få pumpeslag planer boardet meget tidligt og accelererer eksplosivt. Trods de meget yderligt placerede fodstropper virker boardet mere som et (stort) slalom board end som et mini-formula board.

 

JP-Australia Super Lightwind 92 V 165 Pro.

92 cm bredt, 165 liter.

Bedst egnet til (0-5 points):

Freeride:  5

Freerace: 3

Race:      1

 

Det enklest sejlede og mest kontrollérbare board i testen. Har meget fint trim, og det kræver ikke aktiv pumping for at komme tidligt i planing.

JP har også en 90 cm bred SLW V 154 Pro på programmet. Iflg. JP skal man vælge dette board, hvis man ønsker lidt mere udfordrende og sportslig sejlads.

 

 

Lorch Bird 179.

88 cm bredt, 179 liter.

Bedst egnet til (0-5 points):

Freeride:  5

Freerace: 3

Race:      1

 

Kommer tidligt i planing uden pumping og glider med tryk i sejlet fint og hurtigt henover vandet uden megen modstand. Komfortabel med godt trim og fin kontrol. Som andre boards med en forholdsvis lang/smal planingsflade glider Bird'en ikke helt så godt gennem vindhullerne.

 

RRD X-Fire Lightwind 150 LTD.

91,5 cm bredt, 150 liter.

Bedst egnet til (0-5 points):

Freeride:  0

Freerace: 4

Race:     4

 

Kan pumpes til meget tidlig planing og føles hurtigt. Det er et teknisk krævende board at sejle og ligger meget tæt på fornemmelsen af at sejle et formula board: Vanskeligt at jibe med, teknisk at sejle ned ad bakke med etc. Kræver forholdsvis stor finne (ca. 56 cm) for ikke hele tiden at søge op i vinden.

 

 

Starboard Ultrasonic 147.

93 cm bred, 147 liter.

Bedst egnet til: (0-5 points):

Freeride  4

Freerace 4

Race:     2

 

Et alsidigt board, der planer meget tidligt (også med passiv stil), accelererer godt og er hurtigt. Let at sejle, men kan ved meget vind ha' "formula-tilbøjelighed" i retning af at søge op mod vinden.

 

Tabou Speedster 89 LTD.

89 cm bred, 148 liter.

Bedst egnet til (0-5 points):

Freeride:  0

Freerace: 5

Race:      3

 

Ikke det allertidligst planende board - men et meget hurtigt og godt kontrollérbart board, der på vandet virker lige så adræt som de klassiske 85 cm brede slalomboards.

 

 

 

Ovenstående summariske referat yder slet ikke artiklen i "surf" Magazin retfærdighed. Bliv abonnent på magasinet eller efterbestil enkeltnumre på http://www.surf-magazin.de/.