Århus Universitet.

 

Vinteren 1981-82 forsøgte vi os med lidt "fast klippe" ved nattetide på Uni's bygninger. "Teologi-traversen" var meget nem, mens

struktur-væggen ud mod Ringgaden krævede hammer og bolte - hvilket desværre efterlod nogle afslørende murbrokker på det fine

fortov.

Den nat, billederne blev taget, endte med sirene og blå blink -  tilsyneladende fordi de sidste gæster på Studenterbaren gennem

deres rus havde studset over blitzlysene fra tagene på den anden side af Ringgaden. Da betjentene havde forvisset sig om vores

uskadelighed (det lykkedes HC at dække for murbrokkerne), fik de standset den større udrykning, der var optræk til - og

sammenkomsten kunne opløses i en forholdsvis munter tone.

Vi forsøgte senere at få en formel tilladelse til at fornøje os på Uni ved nattetide, men administrationen afslog venligt ansøgningen

med begrundelsen, at en sådan trafik "ikke var forenelig med universitetets anseelse."