<<                                                                                              x                                                                                                >>


 


Fra en lille høj langs stien til Grimsdalshytta og tæt ved "Fossen". Personerne mellem varderne er (fra venstre) Stinne, Mona, Freja, Bjarke, Solveig (værtsparets datter), og Fie.

Billedet blev vistnok taget en dag, hvor vi (Mona og jeg) passede hele menageriet af børn, mens Christian og Tove var på Snøhetta, Stortoppen. Aftalen gik på, at de til gengæld skulle kikke efter alle ungerne, mens Mona og jeg dagen efter ville forsøge os på Snøhetta, Vesttoppen.

Til højre i billedet ses noget af Hageseter, og lige til venstre herfor ses broen over Folla. Ude til venstre ses søen, som vi badede i. Bag det hele anes E6.