<<                                                                                              x                                                                                                >>


 

Oppe ved "fossen" (Gautåen), en halv km syd for Hageseter.